NABÍZÍME

 • Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, veškerých daní, personalistiky a mezd, zpracovávané v aplikacích softwarů HELIOS RED, HELIOS ORANGE, POHODA a TaxEdit v naší společnosti, s možností různých kombinací ONLINE přístupů na požadované moduly pro vybrané zástupce klienta. Tyto služby poskytujeme dle dohody na software klienta s docházkou účetní ke klientovi v aglomeracích Praha, Hradec Králové a Pardubice.
 • Bohatou praxi v případech účetní a daňové rekonstrukce historických či nestandardně vedených účetnictví formou poradenství, nebo jejich zpracování.
 • Zpracování účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.
 • Zastupování klientů před finančními úřady, ostatními úřady veřejné správy a bankami.
 • ONLINE systém elektronického oběhu, zpracování, schvalování a úhrad dodavatelských faktur, včetně sledování aktuálního saldokonta.
 • Poskytování průběžných informací a podkladů z účetnictví a ostatních aplikací v dohodnuté formě a intervalu.
 • Účetní a daňové poradenství, zajištění auditorského ověření účetních závěrek.
 • Zpracování konsolidací dle českých i mezinárodních účetních standardů, včetně varianty konsolidace účetních závěrek, které nebudou zpracovávány naší společností.
 • Poradenství v oblasti konsolidací - stanovení konsolidačních pravidel, poskytnutí systému sběru a zpracování dat pro konsolidaci, stanovení konsolidačního celku, variant výpočtů konsolidačních rozdílů a zpracování konsolidačních výkazů.
 • Ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice účetní a daňové poradenství, včetně zpracování účetnictví v oblasti operací s podnikem - fúze, odštěpení, vklad, prodej a pronájem podniku.
 • Účetní poradenství a vedení účetnictví v oblasti investičních, podílových a penzijních fondů, investičních a leasingových společností.
 • Zpracování informačních systémů a vedení účetnictví pro společnosti poskytující půjčky a úvěry, včetně vedení back office.
 • Vedení evidence majetku, skladových zásob a výroby.
 • Zajištění elektronického bankovního styku.
 • Vedení portfolií zahraničních a tuzemských cenných papírů, včetně jejich tržního ocenění.
 • Poradenství v oblasti sledování a řízení vnitropodnikových procesů a hodnocení jejich rentability.
 • Zakládání a likvidace obchodních společností, včetně zajištění archivní služby.
 • Hostingové služby na našem serveru pro aplikace klienta související s námi dále poskytovanými službami.
Proti případným škodám máme sjednané pojištění profesní odpovědnosti.
© 2012 KONTO SERVIS, akciová společnost